Contact en Locatie

Wij verzoeken u het onderstaande formulier zo compleet mogelijk in te vullen.

Een uur voor het gereedkomen van het stukwerk, wordt u op bovengenoemd nummer gebeld, wanneer dit niet akkoord is, graag aangeven.


Locatie van de te plannen werkzaamheden:


In geval van een appartement of maisonettes:

Aandachtspunten

We verzoeken u kennis te namen van de onderstaande aandachtspunten:


Planning van de werkzaamheden

All in Stuc streeft ernaar om de dagen in te plannen, die u doorgeeft. Echter kan dit niet garanderen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kunt u dit niet op ons verhalen.


Belangrijke informatie:

Houdt u rekening met het reserveren van 2 dagen extra. Dit in verband met zaken als uitloop, droging, vocht of andere onvoorziene omstandigheden. We streven ernaar de planning die besproken is te halen. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor de planning niet gehaald wordt. Dat is dan erg vervelend. Dat is een risico waar wij geen verantwoording voor nemen. Denk aan vocht in de ondergrond, ziekte personeel, liften die het niet doen, te warm of te koud weer, waardoor materiaal niet droogt.

Geen andere werkzaamheden tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden

Afval (lege emmers, papier, plastic en plakband) wordt door ons opgeruimd in plastic zakken. Dit is niet chemisch en kan in de kliko. Wordt niet standaard afgevoerd, mocht u hier problemen mee hebben, vul het dan in bij opmerkingen.


Bestaande woning

Indien uw woning ouder is dan twee jaar dient u akkoord te gaan met de zogenoemde BTW ouderdomsverklaring. Dit is wettelijk vastgesteld. U kunt de BTW ouderdomsverklaring hier downloaden (PDF).

Afronding - levering en betaling

We kijken ter plaatse nog of de berekening klopt met de echte situatie. Bij nieuwbouw is er vaak geen mogelijkheid om dit eerder te doen dan bij start. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te berekenen. Echter de plattegrond klopt niet altijd ofwel we hebben geen doorsnede gehad ofwel niet alle doorsneden. Ook de ondergronden tegenwoordig zijn niet altijd deugdelijk behangklaar. Wanneer er afwijkingen zijn, wordt dit verrekend.

Download het betalingsdocument

U kunt ter plaatste pinnen tot een bedrag van 2500 euro. Indien het orderbedrag hoger is dient het resterende bedrag voor de start van de werkzaamheden op onze rekening te staan.
15.91.36.768 t.n.v. All in Stuc Kampen


Opdracht uploaden

U heeft van ons de opdracht digitaal ontvangen. Stuur indien mogelijk de opdracht mee door deze hieronder te uploaden.


Overige punten

Ons uitgangspunt is om zo helder, duidelijk en transparant mogelijk te zijn. Hierdoor stellen we veel vragen en geven veel te lezen. Mocht er iets niet duidelijk zijn, u kunt ons altijd bellen of mailen.

Wij gaan ervan uit dat u de lijst met aandachtspunten heeft doorgenomen voor de start van de werkzaamheden. U kunt deze ook terugvinden op onze site.

Start werkzaamheden is op de 1e dag tussen 07.30 uur en 09.00 uur. Bij afgifte sleutel hoeft u er de volgende dagen niet meer zelf te zijn.

Graag op de 1e dag van de werkzaamheden samen met de stukadoor de af te werken ruimtes doornemen en de afwerking en kleur. De stukadoor kan dan ook zien of de ondergrond vlak en draagkrachtig genoeg is.

AFVAL dat niet chemisch is, wordt wel opgeruimd in zakken, maar niet door ons afgevoerd. Als u dit wel wilt, dit dan doorgeven hieronder bij opmerkingen.

Na het gereedkomen van het stucwerk is het erg belangrijk om goed te ventileren!

Alle wijzigingen doorgeven via de mail. Dus niet aan de stukadoor ter plekke.