Kunst

Het Kunstpaviljoen dat in juni 1999 is geopend, is meer dan een expositieruimte. Het paviljoen is ontstaan vanuit de gedachte een optimale tentoonstellingsruimte te realiseren, in een huiselijke omgeving, waarin rust, harmonie, en vrijheid centraal staan. Een omgeving die sober is maar niet kil en één is met de natuur. Een ruimte om te verrassen en om te prikkelen. Een ruimte om te leven met de kunst. De totale expositieruimte is 400m².

Wonen en leven tussen hedendaagse top stukken uit de kunst en vormgevingswereld. Met hoofdzakelijk Nederlandse kunstenaars en vormgevers. Een groot gedeelte van de collectie bestaat uit unica of prototype afkomstig van studenten van de Design Academy van Eindhoven. Tevens is er o.a. werk vertegenwoordigd van de oud studenten van de Rietveld Academie en Artes Arnhem.