Controle Afbouwkeur van ons stukadoorbedrijf

20/06/2013

Steekproefsgewijs heeft er weer een controle plaatsgevonden in het kader van de Erkenningsregeling.

De bevindingen van de technische controleur zijn in een rapport opgenomen, welke is bijgevoegd.

De technische aspecten van de nieuwe technische controle voor de Arbocatalogus voor de Afbouw heeft All in Stuc succesvol doorlopen. De bedrijfscontrole ook en we hebben weer een verklaring dat All in Stuc volgens Afbouwkeur voldoet aan de Arbocatalogus voor de Afbouw

 

Geachte heer Van 't Hoenderdaal,

Steekproefsgewijs wordt een door uw stucadoorbedrijf uitgevoerd werk in het kader van de Erkenningsregeling bezocht door een medewerker van Providius. De bevindingen van de technische controleur zijn in een rapport opgenomen, welke u bijgaand aantreft.

De technische aspecten van onze nieuwe technische controle voor de Arbocatalogus voor de Afbouw heeft u succesvol doorlopen. Nadat u een bedrijfscontrole heeft gehad, worden ook die aspecten op het gebied van de Arbocatalogus voor de Afbouw gecheckt. Als die onderdelen ook voldoende worden beoordeeld, ontvangt u daarna van ons een verklaring dat u volgens Afbouwkeur voldoet aan de Arbocatalogus voor de Afbouw.

Indien u over het rapport vragen heeft, willen wij u vriendelijk verzoeken contact op te nemen met de heer J. Post van Providius, (tel: 06-29257649). Het secretariaat van de Stichting Afbouwkeur kan geen toelichting geven op de inhoud van het rapport. Uiteraard zijn wij wel graag bereid om andere vragen te beantwoorden.

Wij hopen u hiermede vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en uiteraard zijn wij graag bereid om nadere inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Stichting Afbouwkeur

J.C. Reede

Download: Rapport projectbeoordeling