Gaasband

Gaasband is een heel dun weefsel dat als versterking onder de basislaag wordt
aangebracht waar dat nodig is.

Dat wil overigens niet zeggen dat er dan geen scheuren meer kunnen ontstaan.
De kans op scheuren wordt echter wel sterk verminderd.

Scheurvorming in het stucwerk ontstaat vrijwel altijd door:
• Werking van het materiaal
• Beweging of trillingen in de ondergrond van de onderliggende constructie.

Andere benamingen voor gaasband zijn bijvoorbeeld wapeningsweefsel, scheurband of bewapeningsgaas.