Magazine

Bekijk het artikel

Mebest is al 70 jaar hét afbouwvakblad van Nederland. Met Mebest promoot hetBedrijfschap Afbouw het werk en de producten van de Afbouwbranche bij ondermeer (interieur)architecten, adviesbureau’s, vastgoedontwikkelaars en-beleggers en overheden. Fraaie, bijzondere, innovatieve of anderszins aansprekende afbouwprojectenworden uitgebreid beschreven en in beeld gebracht in reportages met sprekendfotomateriaal.

De uitvoeringsaspecten van de projecten komen ook aan de ordezodat Mebest eveneens een rol speelt als technisch vakblad voor deAfbouwbranche zelf. 
Mebest verschijnt zes maal per jaar, aan het eind van iedere even maand, ineen oplage van ca. 22.000 exemplaren.